1258 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ KEE SONG BIO-TECHNOLOGY HOLDINGS LI พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1258 คือ 981.247M TWD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬