ดัชนี TA-35

TA35 TASE
TA35
ดัชนี TA-35 TASE
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

TA35 ชาร์ตดัชนี