ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SANO1 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SANO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SANO1 คือ 3.587B ILS EPS TTM ของบริษัทคือ 20.72 ILS, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 15.40

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้