ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PFLT พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PENNANTPARK $ พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PFLT คือ 1.661B ILS EPS TTM ของบริษัทคือ 1.87 ILS, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 10.92% และ P/E คือ 21.70 วันที่ของรายได้ PENNANTPARK $ ถัดไปคือ 23 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.03 ILS

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้