ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ELDAV พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ELDAV พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ELDAV คือ 102.51M ILS EPS TTM ของบริษัทคือ 1.12 ILS, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 13.65% และ P/E คือ 2.55

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้