รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DSCT งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ DISCOUNT พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DSCT คือ 24.735B ILS EPS TTM ของบริษัทคือ 2.15 ILS, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 9.86 วันที่ของรายได้ DISCOUNT ถัดไปคือ 15 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.46 ILS

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด