CITY CEMENT CO
3003 TADAWUL

3003
CITY CEMENT CO TADAWUL
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3003 financial statements

สรุปทางการเงินของ CITY CEMENT CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3003 คือ 3.766B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.58, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.62% และ P/E คือ 17.11

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด