2340 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AL ABDULLATIF INDUSTRIAL INVESTMENT CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2340 คือ 1.363B SAR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬