1820 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP FOR TOURISM AND DEVELOPMENT พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1820 คือ 792.225M SAR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬