KIDSWANT CHILDREN

301078 SZSE
301078
KIDSWANT CHILDREN SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

301078 financial statements

สรุปทางการเงินของ KIDSWANT CHILDREN พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 301078 คือ 20.933B CNY วันที่ของรายได้ KIDSWANT CHILDREN ถัดไปคือ 2 มีนาคม ค่าประมาณคือ -0.04 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด