SHENZHEN EXC-LED T

300889 SZSE
300889
SHENZHEN EXC-LED T SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300889 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SHENZHEN EXC-LED T พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300889 คือ 2.175B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 0.22 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.21% และ P/E คือ 66.01

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้