SHENZHEN NEW LAND

300778 SZSE
300778
SHENZHEN NEW LAND SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300778 งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ SHENZHEN NEW LAND พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300778 คือ 2.536B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.69, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.58% และ P/E คือ 30.55

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด