SUZHOU MAXWELL TEC
300751 SZSE

300751
SUZHOU MAXWELL TEC SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ SUZHOU MAXWELL TEC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300751 คือ 60.829B EPS TTM ของบริษัทคือ 4.67, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.14% และ P/E คือ 132.82 วันที่ของรายได้ SUZHOU MAXWELL TEC ถัดไปคือ 25 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 1.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด