HENAN PROVINCIAL C
300732 SZSE

300732
HENAN PROVINCIAL C SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ HENAN PROVINCIAL C พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300732 คือ 3.327B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.24, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.74% และ P/E คือ 9.92

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด