HENAN COMMUNICATIO

300732 SZSE
300732
HENAN COMMUNICATIO SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300732 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ HENAN COMMUNICATIO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300732 คือ 2.91B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 0.99 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.30% และ P/E คือ 9.45

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้