FOCUS LIGHTINGS TE

300708 SZSE
300708
FOCUS LIGHTINGS TE SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300708 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ FOCUS LIGHTINGS TE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300708 คือ 6.507B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 0.36 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.43% และ P/E คือ 33.65 วันที่ของรายได้ FOCUS LIGHTINGS TE ถัดไปคือ 1 กันยายน ค่าประมาณคือ 0.15 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้