GOKE MICROELECTRON

300672 SZSE
300672
GOKE MICROELECTRON SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300672 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GOKE MICROELECTRON พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300672 คือ 13.573B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 1.50 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.53% และ P/E คือ 49.38

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้