JIANGSU AUKURA SMA

300617 SZSE
300617
JIANGSU AUKURA SMA SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300617 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ JIANGSU AUKURA SMA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300617 คือ 9.577B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.48, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.86% และ P/E คือ 39.24

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด