HAIBO HEAVY ENGINE

300517 SZSE
300517
HAIBO HEAVY ENGINE SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300517 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ HAIBO HEAVY ENGINE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300517 คือ 2.465B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 0.32 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.37% และ P/E คือ 46.29

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้