BOJI MEDICAL & TEC

300404 SZSE
300404
BOJI MEDICAL & TEC SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300404 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ BOJI MEDICAL & TEC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300404 คือ 3.58B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.08, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 159.62

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด