CECEP GUOZHEN ENVI

300388 SZSE
300388
CECEP GUOZHEN ENVI SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300388 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ CECEP GUOZHEN ENVI พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300388 คือ 4.916B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.50, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.66% และ P/E คือ 14.89

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด