HANGZHOU EVERFINE

300306 SZSE
300306
HANGZHOU EVERFINE SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300306 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ HANGZHOU EVERFINE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300306 คือ 2.967B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้