LINGDA GROUP CO LT

300125 SZSE
300125
LINGDA GROUP CO LT SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

300125 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ LINGDA GROUP CO LT พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 300125 คือ 4.763B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้