SHENZHEN BAOMING T

002992 SZSE
002992
SHENZHEN BAOMING T SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002992 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SHENZHEN BAOMING T พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002992 คือ 2.584B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้