ZHEJIANG JIEMEI EL

002859 SZSE
002859
ZHEJIANG JIEMEI EL SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002859 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ZHEJIANG JIEMEI EL พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002859 คือ 9.914B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 0.68 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.82% และ P/E คือ 37.27 วันที่ของรายได้ ZHEJIANG JIEMEI EL ถัดไปคือ 24 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 0.28 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้