SHENZHEN ZHONGZHUA

002822 SZSE
002822
SHENZHEN ZHONGZHUA SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002822 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ SHENZHEN ZHONGZHUA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002822 คือ 3.739B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.37, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.96% และ P/E คือ 13.86

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด