ZHEJIANG YOUPON IN

002718 SZSE
002718
ZHEJIANG YOUPON IN SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002718 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ZHEJIANG YOUPON IN พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002718 คือ 1.763B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้