SHENZHEN RUIHE CON
002620 SZSE

002620
SHENZHEN RUIHE CON SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ SHENZHEN RUIHE CON พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002620 คือ 3.13B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.40, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.94% และ P/E คือ 21.09

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด