CHINA ZHONGHUA GEO

002542 SZSE
002542
CHINA ZHONGHUA GEO SZSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002542 financial statements

สรุปทางการเงินของ CHINA ZHONGHUA GEO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002542 คือ 5.488B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.10, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.99% และ P/E คือ 32.34

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด