TIANQI LITHIUM COR

002466 SZSE
002466
TIANQI LITHIUM COR SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002466 งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ TIANQI LITHIUM COR พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002466 คือ 143.279B CNY วันที่ของรายได้ TIANQI LITHIUM COR ถัดไปคือ 1 กันยายน ค่าประมาณคือ 2.50 CNY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้