BEIJING ORIENT LAN

002310 SZSE
002310
BEIJING ORIENT LAN SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

002310 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BEIJING ORIENT LAN พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 002310 คือ 6.445B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้