SKYWORTH DIGITAL C
000810 SZSE

000810
SKYWORTH DIGITAL C SZSE
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ SKYWORTH DIGITAL C พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 000810 คือ 8.661B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.44, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.23% และ P/E คือ 18.75

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด