TPV TECHNOLOGY CO

000727 SZSE
000727
TPV TECHNOLOGY CO SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

000727 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ TPV TECHNOLOGY CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 000727 คือ 8.199B CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้