DIGITAL CHINA GROU

000034 SZSE
000034
DIGITAL CHINA GROU SZSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

000034 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ DIGITAL CHINA GROU พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 000034 คือ 11.187B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 1.18 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.11% และ P/E คือ 15.07

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้