CHANGZHOU GALAXY CENTURY MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD

688689 SSE
688689
CHANGZHOU GALAXY CENTURY MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

688689 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CHANGZHOU GALAXY CENTURY MICRO-ELECTRONICS CO.,LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 688689 คือ 3.916B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 1.12 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.15% และ P/E คือ 27.33

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้