JINKO POWER TECHNOLOGY

601778 SSE
601778
JINKO POWER TECHNOLOGY SSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

601778 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ JINKO POWER TECHNOLOGY พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 601778 คือ 13.43B CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 0.10 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.64% และ P/E คือ 47.54

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้