KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD

600519 SSE
600519
KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD SSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

600519 financial statements

สรุปทางการเงินของ KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 600519 คือ 2.377T CNY EPS TTM ของบริษัทคือ 39.91 CNY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.02% และ P/E คือ 47.91 วันที่ของรายได้ KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD ถัดไปคือ 30 มีนาคม ค่าประมาณคือ 11.93 CNY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด