รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

HOLN financial statements

สรุปทางการเงินของ HOLCIM N พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ HOLN คือ 30.745B CHF EPS TTM ของบริษัทคือ 3.55 CHF, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.98% และ P/E คือ 14.18 วันที่ของรายได้ HOLCIM N ถัดไปคือ 25 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 2.45 CHF

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด