รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

FI.N งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ FISCHER N พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FI.N คือ 5.509B CHF EPS TTM ของบริษัทคือ 46.42 CHF, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.11% และ P/E คือ 29.00 วันที่ของรายได้ FISCHER N ถัดไปคือ 2 มีนาคม ค่าประมาณคือ 27.90 CHF

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด