รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ALV financial statements

สรุปทางการเงินของ ALLIANZ พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ALV คือ 96.709B CHF EPS TTM ของบริษัทคือ 22.85 CHF, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.23% และ P/E คือ 10.42 วันที่ของรายได้ ALLIANZ ถัดไปคือ 18 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 5.06 CHF

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด