รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AZY financial statements

สรุปทางการเงินของ PAN OCEAN พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AZY คือ 3.168B SGD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.68 SGD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.95% และ P/E คือ 12.58 วันที่ของรายได้ PAN OCEAN ถัดไปคือ 31 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.20 SGD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด