ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ESSOSET
ESSO
ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITEDSET
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ESSO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ESSO คือ 32.186B THB EPS TTM ของบริษัทคือ 3.42 THB, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 2.72 วันที่ของรายได้ ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ถัดไปคือ 27 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.18 THB

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้