LLOYDS/BDI LLOYDS/BDI

LLOYDS/BDI QUANDL
LLOYDS/BDI
LLOYDS/BDI QUANDL
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน