รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ABQK financial statements

สรุปทางการเงินของ AHLI BANK QPSC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ABQK คือ 9.962B QAR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.29 QAR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.66% และ P/E คือ 14.15 วันที่ของรายได้ AHLI BANK QPSC ถัดไปคือ 27 มกราคม ค่าประมาณคือ 0.08 QAR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด