ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

แพลตตินัม/ดอลลาร์สหรัฐ
 
   
สัญญาซื้อขายแพลทินั่ม
 
   
CFDs ของแพลทินัม (US$ / OZ)
 
   
PLATINUM FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
 
   
PLATINUM FUTURES