BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS

At close
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

ราคาเป้าหมาย

121.320.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 16 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ BPI มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —

คะแนนนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 14 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น BPI ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

อีพีเอส

รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ

รายได้

รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน
ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับสิ่งที่คุณควรทำเป็นการส่วนตัว ดังนั้นโปรดอย่าใช้ข้อมูลนี้เป็นคำแนะนำในการลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อขายใด ๆ ให้มองให้ดีก่อนเสมอแล้วจึงกระโจนใส่
อ่านเพิ่มเติมใน ข้อตกลงการใช้งาน