Crypto Total Market Cap Excluding Top 10, $

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

Key data points

ราคาปิด ก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 — 

เกี่ยวกับ Crypto Total Market Cap Excluding Top 10, $

การมองสิ่งต่าง ๆ จากมุมที่แตกต่างสามารถเปิดเผยมุมมองที่คาดไม่ถึงได้เสมอ เข้าสู่ตลาด crypto — คุณทุกคนรู้จัก Bitcoin, Ethereum และผู้นำตลาดรายอื่น ๆ แต่เราสัญญาว่าเหรียญอื่น ๆ จะมีส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของตลาดและซ่อนโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน เพื่อพิสูจน์ประเด็นนี้ เราได้ลบมูลค่าของเหรียญ 10 อันดับแรกและคำนวณมูลค่าตลาดรวมของตลาด crypto ที่เหลือ ผลลัพธ์สามารถเห็นได้จากแผนภูมิด้านล่าง อาจให้คำใบ้แก่คุณว่าตลาด crypto กำลังเคลื่อนไหวไปทางไหน ซึ่งบางครั้งก็ยากที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อมีผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาขวางทาง
การสรุปสิ่งที่อินดิเคเตอร์แนะนำ
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
Oscillators
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
สรุป
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ปานกลาง
มีแรงขายมีแรงซื้อ
มีแรงขายรุนแรงมีแรงซื้อรุนแรง
มีแรงขายรุนแรงมีแรงขายปานกลางมีแรงซื้อมีแรงซื้อรุนแรง