2020 BULKERS LTD

2020 EURONEXT OSLO
2020
2020 BULKERS LTD EURONEXT OSLO
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2020 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ 2020 BULKERS LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2020 คือ 1.902B NOK วันที่ของรายได้ 2020 BULKERS LTD ถัดไปคือ 26 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 5.08 NOK

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้