ดัชนี OMX สต็อคโฮม 30 OMXS30

OMXS30 OMXSTO
OMXS30
ดัชนี OMX สต็อคโฮม 30 OMXSTO
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน