รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BUFAB financial statements

สรุปทางการเงินของ BUFAB AB พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BUFAB คือ 13.794B SEK EPS TTM ของบริษัทคือ 11.53 SEK, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.74% และ P/E คือ 32.22 วันที่ของรายได้ BUFAB AB ถัดไปคือ 10 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 2.80 SEK

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด