ORIGO HF
ORIGO OMXICE

ORIGO
ORIGO HF OMXICE
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ ORIGO HF พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ORIGO คือ 21.205B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.08, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 46.03

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด